Plan 7 i Malmö

PLAN 7 VID STADION I MALMÖ

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Uppdragets omfattning:

Malmö stad, Serviceförvaltningen

2017

Förstudie för att bygga om befintlig naturgräspan till hybridgräsplan.

Beskrivning av projektet:

Förstudie av förutsättningarna för att bygga om fotbollsplan 7 vid stadionområdet i Malmö från naturgräs till hybridgräs och med en ny markuppbyggnad med växtbädd enligt USGA. Framtagande av kostnadskalkyl för hela projektet.