Hem

KONSULTTJÄNSTER

Upphandlings- och projekteringsstöd

Sportanläggningar

Med erfarenhet av konstgräsplaner, padelbanor och andra sportanläggningar hjälper vi er med att få precis den anläggning ni vill ha.

Miljömedvetenhet är alltid i fokus i allt vårt arbete.

Vi arbetar efter ett miljöledningssystem som bygger på regelbunden uppföljning och ett ständigt förbättringsarbete.

Fjärrvärmesystem

Med mångårig erfarenhet av fjärrvärme i form av infrastruktur- projekt samt installationer i fastigheter och industrier hjälper vi er hela vägen från rådgivning till färdigt projekt.

Kvalitetsarbetet startar redan vid de första samtalen med uppdragsgivaren och fortsätter genom hela projektet.

Vi arbetar efter ett kvalitetsledningssystem som bygger på regelbunden uppföljning och ett ständigt förbättringsarbete.

Markvärme

Uppvärmda idrottsanläggningar, gångvägar, m.m. förlänger säsongen, minskar risken för skador samt minskar underhållsbehovet.

Alla arbeten planeras och genomförs utifrån ett långsiktigt hållbarhetsperspektiv.

Vi ska som rådgivande konsult i alla projekt föreslå lösningar som bidrar till en långsiktigt hållbar utveckling.

Anläggningsentreprenader

Projektering och upphandlingar av anläggningsentreprenader.