Konstgräsplan i Nybro

FOTBOLLSPLAN MED KONSTGRÄS I NYBRO

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Nybro kommun

2019-2020

Totalentreprenad enligt ABT 06

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Upphandlingsdokument, anbudsutvärdering

* Projektledning under entreprenadtiden

* Slutbesiktning

Beskrivning av projektet:

Befintligt konstgräs på fotbollsplan vid Åkrahälls IP ska bytas till nytt konstgrässystem. 
I underkant nätstängsel kommer en sarg att monteras och i öppna dagvattenbrunnar monteras granulatfällor.

Entreprenaden omfattade även en option om att återinstallera en del av befintligt konstgräs på en grusyta i närheten av konstgräsplanen samt anlägga asfalt runt om och montera granulatfällor i alla öppna dagvattenbrunnar.