Konstgräsplaner i Osby

FOTBOLLSPLANER MED KONSTGRÄS I OSBY

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Osby kommun

2014

Totalentreprenad enligt ABT 06

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Kostnadskalkylering

* Upphandlingsdokument, anbudsutvärdering och redovisning

* Projektledning under entreprenadtiden

* Slutbesiktning

Beskrivning av projektet:

En fullstor fotbollsplan med konstgräs 111 x 71 m samt en mindre plan 64 x 43 m anlades på en gammal grusplan. I den stora planen finns ett markvärmesystem. I entreprenaden ingick också ett helt nytt dräneringssystem, nytt nätstängsel runt båda planerna, nytt belysningssystem till båda planerna, en fjärrvärmecentral för markvärmesystemet samt leverans av traktor och skötselutrustning.