Referenser

REFERENSER

Här finns ett antal exempel på referensuppdrag inom olika områden.

Klicka på bilderna eller på länkarna i texten för mer information.

Konstgräsplaner, padelbanor, bandybanor, naturgräsplaner, utegym, OCR-banor, m.m.
Läs mer...

Infrastuktur, panncentraler, pumpstationer, industriinstallationer, m.m.
Läs mer...

Markvärme i idrottsplaner, gångbanor, m.m.
Läs mer...

Luftbehandlingsinstallationer, T-murar och L-stöd i anläggningsprojekt, m.m.
Läs mer...