Verksamhetsområden

VERKSAMHETSOMRÅDEN

AO Sport- och Anläggningskonsult tillhandahåller konsulttjänster inom följande områden:

SPORTANLÄGGNINGAR

Upphandling och projektering av t.ex. konstgräsplaner för fotboll, padelbanor, tennisbanor, multisportanläggningar, bandybanor, OCR-banor, utegym och andra typer av idrottsanläggningar.

FJÄRRVÄRME

Upphandling, detaljprojektering och lönsamhetsbedömningar av infrastrukturprojekt, panncentraler, pumpstationer, m.m.

MARKVÄRME

Projektering av markvärmesystem i idrottsplaner, gångvägar, m.m.

ANLÄGGNINGS- OCH INSTALLATIONSENTREPRENADER

Upphandling och projektering av olika typer av anläggnings- och installationsentreprenader, m.m.