Konstgräsplan i Färjestaden

FOTBOLLSPLAN MED KONSTGRÄS I FÄRJESTADEN

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Mörbylånga kommun

2019-2020

Totalentreprenad enligt ABT 06

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Upphandlingsdokument, anbudsutvärdering

* Projektledning under entreprenadtiden

* Slutbesiktning

Beskrivning av projektet:

Befintligt konstgräs på fotbollsplan i Färjestaden ska bytas till nytt konstgrässystem. 
I underkant nätstängsel kommer en sarg att monteras och i öppna dagvattenbrunnar monteras granulatfällor. Vid alla utgångar placeras skoborstar och instruktionsskyltar.