Konstgräsplan i Eksjö

FOTBOLLSPLAN MED KONSTGRÄS I EKSJÖ

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Eksjö kommun

2015-2017

Totalentreprenad enligt ABT 06

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Upphandlingsdokument, anbudsutvärdering och redovisning

* Slutbesiktning

Beskrivning av projektet:

En ny fotbollsplan med konstgräs 111 x 71 m anlades vid Ränneborg. 
I entreprenaden ingick även ett nytt nätstängsel runt planen.
Allt markarbete utfördes i annan entreprenad.