Konstgräsplan Rosenlunds IP i Jönköping

KONSTGRÄSPLAN ROSENLUNDS IP I JÖNKÖPING

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Jönköpings kommun

2021

Totalentreprenad enligt ABT 06

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Upphandlingsdokument

* Slutbesiktning

Beskrivning av projektet:

I entreprenaden ingår att byta ut befintligt konstgrässystem till nytt samt att installera ny LED-belysning, montera nytt stängsel och vidta åtgärder för att minska spridning av mikroplaster.