Sportanläggningar

SPORTANLÄGGNINGAR

Med erfarenhet av konstgräsplaner, padelbanor, och andra sportanläggningar hjälper vi er med att få precis den anläggning som möter era behov och önskemål.


Att handla upp och bygga en fotbollsplan med konstgräs, en tennisbana, padelbana eller annan sportanläggning med bra kvalitet och som gör användarna nöjda och som möter myndighetskrav på låg miljöpåverkan är inte alltid så enkelt som det ibland kanske låter.

Det kan vara mycket att tänka på vid projektering och upphandling.

Teknisk och miljömässig utformning av anläggningen.
Har marken bra förutsättningar för anläggningen?
Vilka krav får man ställa i offentlig upphandling och vilka krav kan vara lämpliga?
Vilka miljökrav behöver man ta hänsyn till?
Räcker budgeterade medel till projektet?

Listan kan göra lång men genom att anlita oss minskar ni risken för att något faller mellan stolarna. Anläggningen ska ju förhoppningsvis finnas där i många år till glädje för många och utan alltför mycket underhållsbehov.

Konstgräsplan med bevattning och planvärme samt nytt dagvattensystem och LED-belysning.