Konstgräsplaner Sölvesborg

FOTBOLLSPLANER MED KONSTGRÄS I SÖLVESBORG

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Sölvesborgs kommun

2013

Totalentreprenad enligt ABT 06

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Upphandlingsdokument, anbudsutvärdering och redovisning

* Projektledning under entreprenadtiden

* Slutbesiktning

Beskrivning av projektet:

En fullstor fotbollsplan med konstgräs 111 x 71 m och en mindre 71 x 41 m i direkt anslutning anlades på en gammal grusplan där ytan fick utökas för att få plats med båda planerna.
I entreprenaden ingick också ett helt nytt dräneringssystem, komplettering av nätstängsel runt planerna samt komplettering av befintlig belysning. Konstgräsplanerna byggdes i första hand som träningsplaner åt Mjällby AIF.