OCR-bana i Sölvesborg

OCR-BANA I SÖLVESBORG

Dipswalk
Rigg
Step up
Wall or crawl

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Uppdragets omfattning:

Sölvesborgs kommun

2020

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Kostnadskalkylering

* Upphandlingsdokument

* Slutbesiktning

Beskrivning av projektet:

Entreprenaden genomfördes som en delad entreprenad där tillverkaren av OCR-utrustningen levererade OCR-hindren tillsammans med montageinstruktioner och montaget och markarbetet utfördes av markentreprenör upphandlad genom ramavtal.

OCR-banan består av 8 hinder varav ett utgörs av en rigg med flera lines med olika svårighetsgrader. Några hinder har två höjder för olika åldersgrupper. Hinderna är monterade på varmgalvaniserade stålbalkar som är nedgrävda i dränerande material och under hinderna finns träflis som fallskydd. Eftersom hinderna inte är fastgjutna är de flyttbara om man skulle vilja ändra placeringen av något eller några hinder. 

På vissa hinder är de delar som utsätts för mycket slitage demonterbara för att kunna omlackeras.

Net wall
Balance walk
Irish table
Over under