Hybridgräsplan i Jönköping

HYBRIDGRÄSPLAN PÅ STADSPARKSVALLEN I JÖNKÖPING

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Jönköpings kommun

2021

Totalentreprenad enligt ABT 06

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Upphandlingsdokument

* Slutbesiktning

Beskrivning av projektet:

Stadsparksvallen i Jönköping har under åren 2020 och 2021 genomgått en omfattande om- och tillbyggnad av bl.a. läktare för att bli en elitarena för fotboll. En etapp i detta projekt har innefattat att bygga om naturgräsplanen till en hybridgräsplan med ny dränering, nytt bevattningssystem, nytt markvärmesystem samt ny växtbädd enligt USGA-standard och ett hybridgrässystem. Växtbädden innehåller biokol för att lättare binda näringsämnen. I entreprenaden har även ingått att bygga om staket och stängsel samt att installera en fjärrvärmecentral till markvärmesystemet.