Spontanidrottsplats i Öxnehaga i Jönköping

SPONTANIDROTTSPLATS I ÖXNEHAGA I JÖNKÖPING

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Beskrivning av projektet:

I entreprenaden ingår att på en befintlig grusplan anlägga en spontanidrottsplats med två bokningsbara padelbanor, fyra pickleballbanor och en mindre konstgräsplan för fotboll.
I entreprenaden ingår också ny LED-belysning samt ny dränering.

Jönköpings kommun

2021

Totalentreprenad enligt ABT 06

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Upphandlingsdokument