Konstgräsplan i Karlskrona

FOTBOLLSPLAN MED KONSTGRÄS I KARLSKRONA

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Karlskrona kommun

2016

Totalentreprenad enligt ABT 06

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Upphandlingsdokument, anbudsutvärdering och redovisning

* Projektledning under entreprenadtiden

* Slutbesiktning

Beskrivning av projektet:

Befintligt konstgräs byttes ut mot ett nytt konstgrässystem på en fotbollsplan vid Rosenholm. Befintlig platslagd sviktpad behölls efter att tester visade att den gick att återanvända.