Konstgräsplan i Hörby

FOTBOLLSPLAN MED KONSTGRÄS I HÖRBY

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Hörby kommun

2018

Totalentreprenad enligt ABT 06

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Upphandlingsdokument, anbudsutvärdering och redovisning

* Projektledning under entreprenadtiden

* Slutbesiktning

Beskrivning av projektet:

Befintligt konstgräs byttes ut mot ett nytt konstgrässystem på en fotbollsplan vid Hörby idrottsplats. Entreprenaden omfattade även en option om att återinstallera en del av befintligt konstgräs på en mindre grusyta vid Lågehallen vid senare tidpunkt.