Konstgräsplan i Malmö

FOTBOLLSPLAN MED GRANULATFRITT KONSTGRÄS I MALMÖ

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Malmö stad, Stadsfastigheter

2019-2020

Totalentreprenad enligt ABT 06

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Upphandlingsdokument, anbudsutvärdering

Beskrivning av projektet:

På en befintligt grusplan vid Lindängens IP ska ett granulatfritt konstgrässystem installeras. 
I entreprenaden ingår även att byta belysningsarmaturer, komplettera befintligt nätstängsel samt att montera L-stöd längs ena långsidan och asfaltera runt hela planen.