Konstgräsplan Emmaboda

KONSTGRÄSPLAN I EMMABODA

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Beskrivning av projektet:

Befintligt konstgrässystem ska bytas ut mot ett nytt. Emmaboda kommun utför i egen regi en del markarbeten runt planen.

Emmaboda kommun

2021

Totalentreprenad enligt ABT 06

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Upphandlingsdokument