Kvalitet

KVALITETSARBETE

AO Sport- och Anläggningskonsult arbetar efter ett kvalitetsledningssystem som ständigt utvecklas genom erfarenhetsåterföring och kompetenshöjning. Vi strävar efter att i alla uppdrag förbättra kvaliteten på vårt eget arbete och samtidigt tillfredsställa kundens kvalitetskrav.

ÖVERGRIPANDE MÅL FÖR KVALITETS- OCH VERKSAMHETSSTYRNING

AO Sport- och Anläggningskonsult ska genom engagemang, effektivitet och målfokusering alltid på ett positivt och professionellt sätt bistå sina kunder och genomföra varje uppdrag med en kvalitet och med ett resultat som väl uppfyller kundens krav och förväntningar. Med resultatinriktning och noggrannhet ska vi alltid vara det självklara valet av konsultföretag i de branscher i vilka vi verkar.


Kvalitetsarbetet startar redan vid de första samtalen med uppdragsgivaren och fortsätter genom hela projektet.

Ledorden som präglar vår verksamhet är

FÖRTROENDE

Målsättningen är att bygga långsiktiga kundrelationer baserat på förtroende genom att alltid infria kundens förväntningar på resultat och att leverera i rätt tid och med rätt kvalitet. 

KVALITET

Företagets samlade kunskaper och erfarenheter ska alltid utnyttjas för att höja kvaliteten i alla uppdrag. Kvalitet är ibland en balans mellan kostnad och nytta och därför utförs uppdragen också med avseende på kostnadseffektivitet.

SAMARBETE

Ett bra samarbete med kunden är oftast en grundförutsättning för ett väl utfört arbete men en god samarbetsförmåga är även viktigt i kontakten med entreprenörer, andra konsulter och myndigheter.

MILJÖMETVETENHET

Alla bygg-, anläggnings- och installationsprojekt påverkar miljön på något sätt. Genom att bistå med kunskap blir det lättare för  uppdragsgivaren att välja de material och arbetsmetoder som ger lägst miljö- och klimatpåverkan.

ENGAGEMANG

Uppdragen utförs alltid med ett stort engagemang i såväl helheten som i detaljerna.

NYTÄNKANDE

Att köra i gamla hjulspår och alltid arbeta efter beprövade modeller leder inte till utveckling. Varje nytt projekt genomförs med ambitionen att vara lite mer innovativ än tidigare och att vara förutseende avseende framtida behov.