Markvärme

REFERENSER - MARKVÄRME

ett urval av uppdrag

MARKVÄRME I EN FOTBOLLSPLAN OCH EN LÄKTARE I BROMÖLLA

I Bromölla byggdes en fjärrvärmeuppvärd konstgräsplan för fotboll och intill byggdes även en läktare i betong och med markvärmeslingor. Både konstgräsplanen och läktaren värms med returvärme ifrån Bromölla Fjärrvärmes fjärrvärmenät och värmen kommer ifrån Stora Enso Nymölla Bruk. Syftet med markvärmesystemet är att hålla fotbollsplanen fri från tjäle och göra planen mjukare för spelarna att springa på samt att i vissa fall minska behovet av snöskottning och därmed minska mängden granulat som försvinner i samband med detta.

MARKVÄRME I TVÅ PADELBANOR I BROMÖLLA

I Bromölla byggdes två st. fjärrvärmeuppvärmda padelbanor. Padelbanorna värms med returvärme ifrån Bromölla Fjärrvärmes fjärrvärmenät och värmen kommer ifrån Stora Enso Nymölla Bruk. Syftet med markvärmesystemet här är att undvika ev. tjälskjutning samt att i viss mån få konstgräsytan torr fortare efter regn.

MARKVÄRME I EN FOTBOLLSPLAN I OSBY

I Osby byggdes en fjärrvärmeuppvärd konstgräsplan för fotboll med markvärmeslingor. Konstgräsplanen värms med fjärrvärme från Fjärrvärme i Osby AB. Syftet med markvärmesystemet är att hålla fotbollsplanen fri från tjäle och göra planen mjukare för spelarna att springa på. Med markvärmesystemet hålls både granulatet och gräsfibrerna mjukare under vintern vilket förlänger livslängden på konstgrässystemet och minskar risken för skador på fotbollsspelarna.

MARKVÄRME I TROTTOARER PÅ TROMSØ I NORGE

På Tromsø i Norge byggdes i trottoarerna längs Storgatbakken ett markvärmesystem för att hålla trottoarerna snö- och isfria under vintern. I totalt ca 600 m trottar lades ner över 9 000 m värmeslingor och i Storgatbakken lades matar- och fördelningsledningar till 6 st. fördelningsbrunnar.

Uppdraget avsåg ritningar i plan och sektion, dimensionering och konstruktion av markvärmesystemet och arbetet utfördes på uppdrag av Cadway AB i Malmö.

MARKVÄRME I FOTBOLLSPLAN PÅ STADSPARKSVALLEN I JÖNKÖPING

På Stadsparksvallen i Jönköping anlades en hybridgräsplan för elitfotboll och med ett markvärmesystem uppvärmt med fjärrvärme. Syftet med markvärmesystemet är att förlänga naturgräsets växtsäsong för bättre utnyttjande av fotbollsplanen.