Anläggningsentreprenader

ANLÄGGNINGSENTREPRENADER

Projektering och upphandling av olika typer av byggnads- och anläggningsentreprenader som exempelvis grundläggningsarbeten, betongfundament, T-stödmurar, ledningsarbeten, m.m.

Expemplet till höger visar en utbyggnad av en återvinningsstation med 5 nya containerplatser och fallskydd på toppen av alla T-stödmurar.