Bollpark Bromölla

BOLLPARK I BROMÖLLA

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Bromölla Fritidscenter AB

2014-2015

Totalentreprenad enligt ABT 06

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Kostnadskalkylering

* Upphandlingsdokument, anbudsutvärdering och redovisning

* Projektledning under entreprenadtiden

* Slutbesiktning

Beskrivning av projektet:

Entreprenaden bestod av en naturgräsplan för fotboll med bevattningssystem, en multisportbana med sportgolv samt två padelbanor med markvärmesystem och nätstängsel runt området.
Padelbanorna är uppvärmda med fjärrvärme och är kopplade till ett bokningssystem som ger tillträde till banorna och som styr belysningen.