Spontanidrottsplats i Jönköping

SPONTANIDROTTSPLATS I JÖNKÖPING

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Jönköpings kommun

2018

Totalentreprenad enligt ABT 06

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Upphandlingsdokument

Beskrivning av projektet:

Pulsarena vid Råslätt byggdes om med ny multisportarena med konstgräsbeläggning, främst för fotboll, och nytt utegym samt ny hinderbana/motorikbana. I entreprenaden ingick även att ta bort löparbanor, anlägga en streetbasketplan samt installera ny belysning vid multisportbanan.