Fjärrvärme

FJÄRRVÄRME

Med mångårig erfarenhet av olika fjärrvärmeprojekt med fokus på infrastruktur och installationer i bostadsfastigheter och industrier hjälper vi er hela vägen från rådgivning till färdigt projekt.

Verksamhetsportföljen omfattar tjänster som rådgivning, projektering, konstruktion, lönsamhetsbedömningar, projektledning, upphandling, byggledning, ledningsrättsförhandlingar och besiktningar, men även affärsutveckling och systemeffektivisering av befintliga projekt.

Många fjärrvärmebolag har under flera år haft en expansiv utbyggnadsfas i sin verksamhet med stora investeringar, men flera av dem har nu nått en punkt där det är svårt att hitta fler lönsamma utbyggnader och väljer istället att fokusera på förvaltning, men för att möta framtidens utmaningar och konkurrensen från andra allt effektivare värmekällor behöver fjärrvärmebolagen hitta möjligheter att effektivisera sin befintliga verksamhet.

Ett lyckat exempel på en systemeffektiviseringsåtgärd.

Två st. mindre och likadana pumpstationer konstruerades och installerades i de yttre delarna av ett fjärrvärmenät för att avlasta betydligt större pumpar tidigare i systemet och som förbrukade en onödigt stor mängd elenergi för att kompensera för tryckförluster i fjärrvärmeledningarna. Perifer pumpning av det här slaget kan ge betydande besparingar i minskad elenergi till andra pumpar i systemet.

Framledningstemperaturen som tidigare var förhöjd för att kompensera för tryckförluster och brist i flöde kunde tack vare tryckstegringsstationerna nu sänkas vilket också ger en besparing.

Pumpstationerna byggdes helt prefabricerade i verkstad och installerades på plats under bara några dagar. De är byggda som stand-alone pumpstationer som sköter sig själva men är utrustade med fjärrövervakning, larmfunktioner, web-kamera, fläktkylning, m.m.

Pumpstationen är robust byggd i armerad betong för minimalt underhåll.

Tack vare det nedsänkta utförandet behövdes inget bygglov.

Kontakta oss gärna för mer information.