Konstgräsplan i Sölvesborg

FOTBOLLSPLAN MED KONSTGRÄS I SÖLVESBORG

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Sölvesborgs kommun

2016

Totalentreprenad enligt ABT 06

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Upphandlingsdokument, anbudsutvärdering och redovisning

* Projektledning under entreprenadtiden

* Slutbesiktning

Beskrivning av projektet:

Befintligt konstgräs byttes mot nytt konstgrässystem på en fotbollsplan vid Svarta Leds idrottsplats. Befintlig sviktpad togs bort och konstgrässystemet fick mer granulatfyllning istället. En del av det befintliga konstgräset återinstallerades på en skolgård efter att granulaten tagits bort.