Konstgräsplan i Skurup

FOTBOLLSPLAN MED KONSTGRÄS I SKURUP

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Skurups kommun

2016

Totalentreprenad enligt ABT 06

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Upphandlingsdokument, anbudsutvärdering och redovisning

* Projektledning under entreprenadtiden

* Slutbesiktning

Beskrivning av projektet:

På en befintlig grusplan anlades en fotbollsplan med konstgräs 103 x 66 m.
I entreprenaden ingick också ett helt nytt dräneringssystem, nytt nätstängsel runt planen och en ny belysningsanläggning.