Övriga arbeten

REFERENSER - ÖVRIGA UPPDRAG

exempel på övriga uppdrag

YTBEHANDLINGSTEKNIK I NÄSUM AB

I uppdraget ingick dokumentering av befintliga rör- och luftbehandlingsinstallationer hos Ytbehandlingsteknik i Näsum samt dimensionering av ny distributionspump, tryckfallsberäkningar av hela värmesystemet, förfrågningsunderlag för upphandling av en ny pelletspanncentral på 1,5 MW samt allmänna råd om energieffektivisering. 

PROCESSAB RÖR AB

Projektering och dimensionering av rörsystem till en verkstadsindustri i Sölvesborg i samband med installation av ny pelletspanncentral.

SÖLVESBORGS ENERGI OCH VATTEN AB

Installation av nya luftbehandlingssystem i lokaler tillhörande Sölvesborgs Energi och Vatten AB.
I uppdraget ingick förfrågningsunderlag, upphandling, samordning och slutbesiktning med hjälp av biträdande besiktningsman.

Tillbyggnad av återvinningscentral med nya T-stöd och betongplattor för 5 nya containerplatser. Uppdraget omfattade projektering, upphandling och samordning av arbetena.

Ett antal uppdrag med upphandlingar av ramavtal för snöröjning, schakttjänster, stenläggning, fjärrvärmeinstallationer m.m.

VÄSTBLEKINGE MILJÖ AB

Nya fallskydd runt återvinningscentralerna i Sölvesborg och Olofström, ca 310 m räcken.
Uppdraget omfattade projektering och upphandling.

BR JOHANSSONS TRÄFÖRÄDLING AB

Beräkning av luftflöden och värmebehov i en industrilokal för att kunna dimensionera en värmepanna.