Konstgräsplan Åhus

FOTBOLLSPLAN MED KONSTGRÄS I ÅHUS

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Åhus Horna BK

2013

Totalentreprenad enligt ABT 06.

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Upphandlingsdokument för markarbeten och konstgräsinstallation

Beskrivning av projektet:

En fullstor fotbollsplan med konstgräs 111 x 71 m anlades på en gammal grusplan.
Arbetet handlades upp som två totalentreprenader, en för markarbetena och en för konstgräsinstallationen. I markentreprenaden ingick ett nytt dräneringssystem.