Konstgräsplan i Simrishamn

FOTBOLLSPLAN MED KONSTGRÄS I SIMRISHAMN

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Simrishamns kommun

2014

Totalentreprenad enligt ABT 06

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Upphandlingsdokument, anbudsutvärdering och redovisning

* Projektledning under entreprenadtiden

* Slutbesiktning

Beskrivning av projektet:

En fullstor fotbollsplan med konstgräs 111 x 71 m anlades på en gammal grusplan.
I entreprenaden ingick också ett helt nytt dräneringssystem, nytt nätstängsel runt planen, bevattningsanläggning samt helt ny LED-belysning.