Konstgräsplan Bromölla

FOTBOLLSPLAN MED KONSTGRÄS I BROMÖLLA

Uppdragsgivare:

Tid för uppdraget: 

Entreprenadform:

Uppdragets omfattning:

Bromölla Fritidscenter AB

2013-2014

Totalentreprenad enligt ABT 06

* Projektering med ritningsunderlag m.m.

* Kostnadskalkylering

* Upphandlingsdokument, anbudsutvärdering och redovisning

* Projektledning under entreprenadtiden

* Slutbesiktning

Beskrivning av projektet:

En fullstor fotbollsplan med konstgräs och ett markvärmesystem samt bevattningssystem anlades på en gammal industritomt som först sanerats från miljögifter och som sedan fyllts upp med ca 1 m fyllnadsmassor. I entreprenaden ingick också ett helt nytt dräneringssystem, nytt nätstängsel runt hela planen, ny LED-belysning, en uppvärmd läktare och en teknikbyggnad med en fjärrvärmecentral för markvärmesystemet. Fotbollsplanen är ansluten till ett bokningssystem som styr belysningen.