Tjänster

TJÄNSTER

Vi tillhandahåller konsulttjänster för projektering och upphandling av olika typer av anläggnings- och installationsentreprenader.

Alla uppdrag, stora som små, utförs alltid med fokus på de ledord som präglar vår verksamhet:

förtroende, samarbete, kvalitet, miljömedvetenhet, engagemang och nytänkande.

PROJEKTLEDNING

Med mångårig erfarenhet av projektledning av olika anläggnings- och installationsentreprenader bidrar vi med den kunskap och det engagemang som behövs för att projektet ska uppnå kundens önskemål och förväntningar. Här gäller det att projektledaren inte bara har erfarenhet utan även är en driven och kvalitetsmedveten person som med stor noggrannhet, effektivitet, samarbetsvillighet och lyhördhet inför kundens önskemål leder arbetet så att målsättningen med projektet uppnås.

PROJEKTERINGSLEDNING OCH BYGGLEDNING

Vi erbjuder även projekteringsledning och byggledning för olika anläggnings- och installationsentreprenader.

Projekteringsledaren samordnar alla inblandade aktörer och styr projekteringen mot projektets mål. En väl genomförd projektering är grunden för ett lyckat projekt. Projekteringsledaren ska under projekteringen i nära samarbete med kunden se till att alla kundens önskemål om kvalitet, ekonomi och funktion uppfylls.

Byggledaren samordnar och styr arbetet under byggskedet och ser till att entreprenaden håller fastställda tider, kostnader och kvalitetsmål.

OFFENTLIG UPPHANDLING (LOU / LUF)

Med lång erfarenhet och goda kunskaper inom offentlig upphandling hjälper vi er genom hela processen. Vi tar hand om hela upphandlingsprocessen från förfrågningsunderlag till anbudsutvärdering eller bara de delar som uppdragsgivaren önskar få hjälp med.

I uppdragen ingår även rådgivning inför en upphandling.

Självfallet erbjuder vi också privata aktörer hjälp med upphandlingar.

RÅDGIVNING, PROJEKTERING OCH PLANERING

Inför ett projekt kanske man inte alltid vet exakt vad man vill ha utan bara har en vision. Vi bidrar med teknisk och ekonomisk rådgivning med avsikt på att förverkliga kundens vision.

Med god planering och genomarbetad projektering innan upphandling uppnår man lättare en entreprenad med god kvalitet och som färdigställs i rätt tid och till rätt kostnad.

ENTREPRENADBESIKTNINGAR

Vi utför entreprenadbesiktningar enligt AB eller ABT. Detta innefattar i huvudsak förbesiktningar, slutbesiktningar, garantibesiktningar och efterbesiktningar.

För de fall då specialistkompetens krävs för besiktningar har vi ett omfattande nätverk av specialister vi samarbetar med och som fungerar som biträdande besiktningsmän.